cheekful تاریخ بهداشت بهداشتی موادغذایی

cheekful: تاریخ بهداشت بهداشتی موادغذایی مواد غذایی مواد غذایی معدوم سازی معدوم سازی موادغذایی فاسد

گت بلاگز اخبار اجتماعی افزایش دامنه طرح LEZ به محدوده زوج و فرد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از تسری اجرای طرح LEZ به محدوده زوج و فرد علاوه بر محدوده طرح ترافیک خبر داد. 

افزایش دامنه طرح LEZ به محدوده زوج و فرد

افزایش دامنه طرح LEZ به محدوده زوج و فرد

عبارات مهم : ایران

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از تسری اجرای طرح LEZ به محدوده زوج و فرد علاوه بر محدوده طرح ترافیک خبر داد.

دکتر محسن پورسیدآقایی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه طرح LEZ، طرح بسیار خوبی است که حتما با جدیت ادامه می یابد، گفت: حتی در نظر داریم دامنه اجرای این طرح را از محدوده طرح ترافیک به منطقه زوج و فرد تسری دهیم و قصد توسعه حدود اجرای طرح LEZ را داریم.

افزایش دامنه طرح LEZ به محدوده زوج و فرد

وی با بیان اینکه در حال حاضر امکان پوشش طرح LEZ جهت کل پایتخت کشور عزیزمان ایران امکان پذیر نیست، گفت: در طرح LEZ خودروها با دوربین رصد می شوند ولی در حال حاضر آمادگی کافی جهت تجهیز کل شهر به دوربین شماره خوان را نداریم و به همین منظور این طرح در محدوده زوج و فرد و طرح ترافیک که تحت پوشش دوربین است اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه دوربین ها پلاک خودروها را ثبت و در سیستم سیمفا بررسیی شود، در صورتی که معاینه فنی نداشته باشد با استفاده از سرورهای ناجا برگه جریمه جهت آنها صادر شود، گفت: امیدواریم چرخش اطلاعات با همکاری همه دستگاه های دخیل در این امر با دقت و سرعت انجام گیرد تا این طرح به آخر برسد.

واژه های کلیدی: ایران | افزایش | ترافیک | دوربین | اجرای طرح | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog